Menu górne

Dziś jest wtorek, 16 września 2014 r.

 Imieniny Imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza

Dodaj do zakładek Dodaj jako strona startowa

menu

Menu główne

 menu
 Najważniejsze imprezy szkolne

Najważniejsze
imprezy szkolne

Festiwal
Hej Panie JezuMiędzygimnazjalny
Konkurs Literacki
 Jan Paweł II-Papież
Wszech CzasówMiędzygimnazjalny
Konkurs Ortograficzny
„Złote pióro”


KONKURSOWI PATRONUJĄ:

• Prezydent
Miasta Radomska
• Ball Packaging
Europe Radomsko
• Rada Rodziców
Publicznego
Gimnazjum nr 1

ORGANIZATOR KONKURSU:
Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II
w Radomsku

Regulamin XI Międzygimnazjalnego Konkursu Ortograficznego „Złote pióro”

 Moda na dobre maniery

Konkurs organizowany
przez szkolną bibliotekę
dla klas V PSP1
i klas I PG1

Kliknij i przeczytaj
 Media szkolne

Media szkolneNasze filmy na YOUTUBEGazetka Jedyneczka


Gazetka szkolna "Jedynka"
Kronika PSP1
 Współpraca z instytucjami lokalnymi i krajowymi

Współpraca z instytucjami lokalnymi i krajowymiPROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIAFundacja
Dziewczynka z ZapałkamiWspółpraca
ze środowiskiem lokalnym
menu

Ważne rocznice
i międzynarodowe dni


 Nowa strona 1

Licznik odwiedzin

Odwiedziło naszą stronę

242598

osób

 Aktualności

Aktualności


Data publikacji: 2014-09-08 15:51:51,
Autor: Samorząd Uczniowski

Skład prezydium Samorządu Uczniowskiego PG 1
na rok szkolny 2014/2015

Aleksandra Gajda – klasa III A
Dominik Włodarczyk – klasa III C
Katarzyna Gurazda – klasa III B
Opiekun – Małgorzata Rudzka

Data publikacji: 2014-09-05 22:29:55,
Autor: Elżbieta Duda-Fajkowska

75. rocznica
wybuchu II wojny światowej

1 września 2014 r. , w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Kolegiacie p.w. Św. Lamberta odbyła się msza św. w intencji wszystkich poległych w obronie Ojczyzny. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z kl. III A: Aleksandra Gajda, Patryk Majak, Karolina Weronika Stępień.

Data publikacji: 2014-09-01 15:39:18,
Autor: zsg1radomsko.pl

Rozpoczęcie
roku szkolnego 2014/2015

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Jedynce
Album zdjęć Filmy
Data publikacji: 2014-08-25 23:23:03,
Autor: Urszula Retyk

Kliknij i pobierz wniosek

 

Drodzy Rodzice !!!

W roku szkolnym 2014/2015 rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacyjnych mogą skorzystać z Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka Szkolna”, polegającego na dofinansowaniu kosztów zakupu podręczników szkolnych.

Wymagane dokumenty:


Czytaj więcej
-Wniosek do dyrektora szkoły dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania z załączonego pliku
- Oryginalny dowód zakupu podręczników (paragon, rachunek, faktura)
- Aktualne zaświadczenie o dochodach lub/i zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
- Aktualne zaświadczenie o dochodach netto obojga rodziców/prawnych opiekunów, w tym alimenty, KRUS
- Jeżeli rodzina korzysta z zasiłków stałych lub okresowych z MOPS do wniosku koniecznie trzeba dołączyć zaświadczenie o pobieranych świadczeniach, w tym zasiłku rodzinnego
- Jeżeli rodzice są osobami bezrobotnymi, niezarejestrowanymi w PUP, proszę dołączyć oświadczenie
- W przypadku osób niepełnosprawnych, niezbędne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Próg dochodowy na jednego członka w rodzinie wynosi 539,00 złotych netto  

W 2014 r. do programu włączeni zostali uczniowie słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej - mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, jeżeli uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W bieżącym roku szkolnym, zgodnie z Zarządzeniem Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielnie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, wnioski o „wyprawkę szkolną” można składać do dyrektorów szkół do 05 września 2014 roku.

Data publikacji: 2014-08-19 11:28:01,
Autor: Dyrekcja ZSG nr 1 w Radomsku


UWAGA NAUCZYCIELE!!!
Rada Pedagogiczna odbędzie się
28 sierpnia 2014 roku

o godzinie 10:00

Data publikacji: 2014-08-14 11:11:40,
Autor: m.radomsko.naszemiasto.pl

Najlepsi uczniowie z podstawówek i gimnazjów
w Radomsku odebrali nagrody

25 czerwca w Urzędzie Miasta w Radomsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród najlepszym uczniom klas szóstych podstawówek i trzecich gimnazjów w Radomsku. Z rąk prezydent Miasta Radomsko pani Anny Milczanowskiej nagrodę otrzymały Wiktoria Sztangreciak uczennica klasy VI b Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Oliwia Sztangreciak uczennica klasy III C Publicznego Gimnazjum nr 1. Gratulujemy!!!

Data publikacji: 2014-08-14 11:07:05,
Autor: www.radomsko.pl

I miejsce dziewczyn z PG 1
we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Miasta Radomsko

Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Radomsko w roku szkolnym 2013/2014 odbyło się 24 czerwca w sali konferencyjnej stadionu miejskiego przy ul. Brzeźnickiej. Uczennice z Publicznego Gimnazjum nr 1 w rywalizacji z radomszczańskimi gimnazjami zajęły I miejsce. Prezydent miasta Anna Milczanowska wręczyła reprezentującym naszą szkołę Milenie Rochowskiej i Magdalenie Rusin nagrody, natomiast na ręce pana Dariusza Walocha pieniądze na zakup sprzętu sportowego. Gratulujemy!!!

Data publikacji: 2014-08-14 10:59:16,
Autor: Anna Nowicka-Grzęda

Uczniowie Jedynki
powyżej średniej krajowej!

W Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów szkół podstawowych, który odbył się w maju br., nasi uczniowie uzyskali wyniki wyższe od średniej w województwie łódzkim i średniej krajowej. W tym roku badano umiejętności matematyczne: sprawność rachunkową i rozwiązywanie zadań tekstowych. Wszyscy uczniowie badani w kraju osiągnęli średnio- 56,3%, a uczniowie z woj. łódzkiego – 56,2%. Oto nasze wyniki: Klasa IIIa – 79,7%, Klasa IIIb – 81,8%, Klasa IIIc – 65,5% Szóstoklasiści osiągnęli na kwietniowym sprawdzianie wynik -26,96 pkt / 67,4% przy średniej w woj. łódzkim – 25,78 pkt i średniej w kraju - 25,82 pkt. Naszym Trzecioklasistom i Szóstoklasistom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Data publikacji: 2014-08-14 10:55:43,
Autor: zsg1radomsko.pl

Nasi gimnazjaliści najlepsi
w Radomsku!
Wyniki egzaminów zewnętrznych:

Kliknij i zobacz wyniki egzaminów gimnazjalnych w Radomsku

Data publikacji: 2014-08-14 10:43:25,
Autor: zsg1radomsko.pl

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014...

Zakończenie roku szkolnego w Jedynce w klasach I-III PSP1

...w klasach I-III PSP1

Zakończenie roku szkolnego w Jedynce w klasach I-III PSP1

...w klasach IV-VI PSP1

Zakończenie roku szkolnego w Jedynce w klasach I-III PSP1

...w klasach I-III PG1

Data publikacji: 2014-08-14 10:30:13,
Autor: Małgorzata Litwińska

UCZNIOWIE KLASY I A
Z WIZYTĄ U DINOZAURÓW

17 czerwca 2014 r. uczniowie klasy I a PSP wraz z wychowawcą p. Małgorzatą Litwińską, p. Mileną Dobielską i p. Michałem Zatoniem wybrali się na wycieczkę do JuraParku w Krasiejowie. Celem wycieczki było zwiedzanie pawilonu paleontologicznego i JuraParku, poznanie prehistorycznego świata dinozaurów, dostrzeżenie zmienności gatunków oraz poszerzenie zakresu zainteresowań dzieci.

Czytaj więcej
Na początku uczniowie, po podróży , relaksowali się na bardzo dużym i bogato wyposażonym placu zabaw. Były tam: huśtawki, zjeżdżalnie, bujańce i specjalna huśtawka „ptasie gniazdo”.
Pełni wrażeń skorzystaliśmy z kolejnej atrakcji JuraParku, jaką jest kino 5D. Wyposażeni w specjalne okulary obejrzeliśmy tam ciekawy film o podwodnym królestwie życia wielu zwierząt.
Park zwiedziliśmy zaczynając od niezwykłej atrakcji, jaką jest Tunel Czasu. Wszystkie dzieci zostały zaproszone na pokład kapsuły czasu, która zabierała nas w niezwykłą, interaktywną podróż poprzez dzieje naszej planety. Począwszy od Wielkiego Wybuchu poznajemy kolejne etapy kształtowania się Ziemi. Byliśmy świadkami powstania pierwszych galaktyk i Układu Słonecznego. Przyglądamy się narodzinom Ziemi, powstaniu atmosfery, pierwszym formom życia. Zaglądamy w głębiny paleozoicznych mórz podziwiając ich mieszkańców. Oglądamy wędrówki kontynentów, zmiany klimatyczne i największe kataklizmy w dziejach naszej planety. Po pełnej wrażeń podróży w Tunelu Czasu rozpoczynamy spacer wśród prehistorycznych stworzeń po specjalnie przygotowanej ścieżce edukacyjnej. 1500 metrowa ścieżka, którą przemierzyliśmy poszczególne okresy ery dinozaurów. Wzdłuż trasy rozmieszczone zostały rekonstrukcje dinozaurów oraz liczne foto-realistyczne plansze przedstawiające środowiska roślinne. Z otwartymi buziami dzieci zwiedzały Krasiejowski JuraPark. Następnym etapem wycieczki był Pawilon Muzealny. Pawilon Paleontologiczny zabezpiecza największe w Europie skamieniałości triasowych płazów i gadów, które można oglądać przez przeszkloną podłogę.
A Czas w Krasiejowie minął nam bardzo szybko i niestety musieliśmy ruszać w drogę powrotną. Ale jesteśmy bogatsi o wiele nowych wrażeń i wiadomości o historii naszej Ziemi.

Data publikacji: 2014-08-14 10:21:58,
Autor: Wychowawczynie klas pierwszych

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECI
ROZPOCZYNAJĄCYCH OD WRZEŚNIA NAUKĘ
W PIERWSZEJ KLASIE NASZEJ SZKOŁY

Na rozpoczęcie roku szkolnego prosimy o zaopatrzenie pierwszaków w następujące przybory.
Pobierz plik z listą potrzebnych rzeczy
Na rozpoczęcie roku szkolnego prosimy o zaopatrzenie pierwszaków w następujące przybory:Czytaj więcej
• trzy zeszyty 16 – kartkowy „w 3 linie” (niebiesko – czerwoną)
• trzy zeszyty 16 – kartkowy w kratkę
• plastelina, klej i nożyczki, linijka, 2 ołówki, temperówka, gumka
• kredki ołówkowe
• kredki pastelowe (tłuste)
• farby plakatowe, 3 pędzle różnej grubości i kubek na wodę
• dwa bloki rysunkowe A4
• dwa bloki rysunkowe kolorowe
• blok techniczny kolorowy i biały
• jeden papier kolorowy
• plastelina
• ryza papieru do ksero
• strój do ćwiczeń gimnastycznych ( koszulka, spodenki)
• buty zmienne z białą, gumową podeszwą, worek na obuwie
• bibuła karbowana w 4 kolorach
• szczoteczka do zębów (fluoryzacja)
• 2 teczki tekturowe z gumką.


Prosimy o czytelne podpisanie wszystkich zeszytów i książek, przyborów szkolnych, a także stroju do ćwiczeń i worka na obuwie.

Data publikacji: 2014-08-14 10:14:53,
Autor: Jolanta Hofman

„Gorączka złota”

Od marca do połowy czerwca w całym zespole szkół prowadzona była akcja- „Gorączka złota”- jest to projekt pod patronatem Zarządu Rejonowego PCK. Uczniowie zbierali pieniądze, które zostały przekazane na letni wyjazd dla dzieci z najuboższych rodzin z Radomska.. Łącznie uzbierano: 2zł- 8 monet, 1zł- 12 monet, 50 gr.- 66 monet, 20 gr.- 163 monety, 10 gr.- 138 monet, 5 gr.- 645 monet, 2 gr.- 595 monet, 1 gr.- 809 monet. Łączny dochód z akcji wyniósł 231zł 64gr. Opieka- Jolanta Hofman Składamy Wam, drodzy uczniowie, serdeczne podziękowania za aktywny udział w akcji. Dzięki Waszemu zaangażowaniu piętnaścioro dzieci z naszego miasta, w tym również z naszej szkoły, pojedzie na kolonie letnie do Sulejowa. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym także weźmiecie udział w tej akcji i dzięki Wam na wielu dziecięcych twarzach znowu zawita uśmiech. Życzymy Wam bezpiecznych wakacji i miłego wypoczynku.

Data publikacji: 2014-08-14 10:10:08,
Autor: Jolanta Hofman

Obchody
Światowego Dnia PCK i Półksiężyca

W środę 8 maja, w Parku Solidarności, odbyły się obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W uroczystości brała udział również nasza szkoła. Podczas happeningu ustawiony został „żywy czerwony krzyż”- symbol stowarzyszenia, które od 1984 roku obchodzi święto na całym świecie. Uczestnikom wykonano pamiątkowe zdjęcie. Po części oficjalnej odbyły się pokazy sprzętu strażackiego PPSP w Radomsku, sprzętu policyjnego KPP w Radomsku oraz pokazy pierwszej pomocy, przeprowadzone przez Radomszczańską Grupę SIM ( Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, działających przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Radomsku). Dla najmłodszych przewidziano wiele gier i zabaw. 8 maja to również dzień urodzin twórcy Czerwonego Krzyża i jednego z dwóch pierwszych laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, Szwajcara Henriego Dunanta. Opieka – Jolanta Hofman, Aneta Pawelec.

Data publikacji: 2014-08-14 10:06:32,
Autor: Anna Huber

Wycieczka rowerowa do Jankowic

Dnia 13 czerwca 2014 r. uczniowie klasy II A wraz z wychowawcą Anną Huber oraz opiekunami panią Mirosławą Kuliś i nauczycielami wychowania fizycznego panami Dariuszem Walochem i Grzegorzem Bezą wybrali się po dwuletniej przerwie na kolejną wycieczkę rowerową tym razem do Jankowic.

Czytaj więcej
Przed szkołą wszyscy stawili się punktualnie o 8.30 wyposażeni w dobry humor i sprawne rowery. Po sprawdzeniu listy obecności i podpisaniu regulaminu wycieczki ruszyli w drogę. Wyjątkową trasę prowadzącą traktami leśnymi przygotował dla uczniów pan Waloch. Dróżki zarośnięte zaroślami, pełne wybojów wymagały od nich nie lada sprawności. Pierwszy dłuższy odpoczynek na małe co nieco był na rozległej łące nad Wartą. Te „piękne okoliczności przyrody” nie tylko pobudzały apetyt, ale i sprzyjały dobrym humorom.
W trakcie wycieczki okazało się, że IIA była przygotowana na wszelkie niespodzianki i niestraszna im przebita dętka czy stłuczone kolano. Każdy z uczestników mógł liczyć na życzliwość i wzajemną pomoc. Panował wśród nich również duch sportowej rywalizacji, co dało się zauważyć, gdy po dwóch godzinach cel naszej wyprawy został osiągnięty. Większość po krótkim odpoczynku była już gotowa do rozgrywek w siatkę. Warto wspomnieć, że na miejscu czekał na uczniów grill z kiełbaskami i kaszaneczką. Wszyscy świetnie się bawili, do czego bez wątpienia przyczynili się państwo Nowakowie, którzy w dużym stopniu zaangażowali się w organizację naszej wycieczki. Za co bardzo dziękujemy.
Żal było wracać do Radomska, tym bardziej, że pogoda przez większość dnia była jak na zamówienie. Niektórzy chętnie zostaliby dłużej, do czego namawiali organizatorów, z pomocą w końcu przyszło niebo, przynosząc niewielki deszcz. Droga powrotna nie należała do najłatwiejszych, bo zmęczenie dawało się we znaki, a komary dokuczały. Jednak humory dopisywały i z każdym kilometrem czuło się coraz większe wsparcie dla tych, którym wiatr wiał w oczy, a rower przysparzał problemów. Po powrocie, mimo dużego zmęczenia i ulewy, która zmoczyła do suchej nitki, uczniowie stwierdzili, że w przyszłym roku z chęcią wybraliby się na kolejną rowerową wyprawę. Wycieczka należała do bardzo udanych i na pewno na długo zapadnie w pamięć.

Data publikacji: 2014-08-14 00:48:26,
Autor: Bożena Nowak

Nowy 29 numer Gazetki Jedyneczka

W tym numerze możemy przeczytać następujące artykuły:
Wiosenne zabawy
Ważne daty, uroczystości szkolne
Konkurs recytatorski pod hasłem "Nasza mama kochana" - reportaż
Konkursy i sukcesy naszych najmłodszych uczniów - reportaż
Szkolny Festyn - fotoreportaż
"Witaminy" - wiersz Kacpra Barejka

Kliknij i ściągnij Numer 29

Data publikacji: 2014-08-14 00:44:46,
Autor: Ewa Zabawińska-Janas

Tydzień angielski

W dniach 26 – 30 maja 2014 roku odbył się w naszej szkole „Tydzień angielski”. Pomysłodawcą i organizatorem była nauczycielka języka angielskiego pani Ewa Zabawińska-Janas. Realizacją przedsięwzięcia zajęli się nauczyciele języka angielskiego: pani Małgorzta Kaczmarczyk i Magdalena Dąbrowska oraz Samorząd Uczniowski. W akcji brały udział wszystkie klasy gimnazjalne. W każdym dniu uczniowie brali udział w różnych konkurencjach między innymi: w konkursie plastycznym na najładniejszą flagę Anglii, konkursie kulinarnym, konkursie na stylizację osoby z Rodziny Królewskiej, konkursie wiedzy o Anglii. Uczniowie prezentowali modę angielską i walczyli w konkursie na najładniejszy wystrój sali lekcyjnej. Uczniowie zdobywali punkty w każdej konkurencji na rzecz klasy i nagrody indywidualne za pierwsze trzy miejsca. W klasyfikacji ogólnej I miejsce zdobyła klasa III A, II miejsce klasa II A a III miejsce klasa I A.

Data publikacji: 2014-08-14 00:40:18,
Autor: Magdalena Lorent

SZKOLNY KONKURS LEKSYKALNY
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO „LEXIK”
rozstrzygnięty!

29 maja odbył się SZKOLNY KONKURS LEKSYKALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO „LEXIK” . Wzięło w nim udział aż 32 uczniów i uczennic z klas I-III PG. I miejsce zajęła Marlena Bobrowska 82p/maks.84, II miejsce Justyna Kubak, III miejsce Agnieszka Małek – wszystkie zwyciężczynie to uczennice klasy III C PG, natomiast wyróżnienie otrzymała Wiktoria Zarębska z klasy I A PG, która uzyskała również wysoki wynik 64p./maks.84. Gratulujemy sukcesów!

Data publikacji: 2014-08-14 00:36:38,
Autor: zsg1radomsko.pl

FESTYN RODZINNY

Album zdjęć

Filmy

Data publikacji: 2014-08-14 00:30:38,
Autor: Barbara Gnoińska

Konkurs literacki
zorganizowany w ramach
XV Radomszczańskich Dni Rodziny

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku 5 czerwca 2014r. podsumowano Konkurs literacki zorganizowany w ramach XV Radomszczańskich Dni Rodziny. Dwie uczennice naszego gimnazjum zostały laureatkami tego konkursu. Justyna Kubak z klasy III C zajęła II miejsce, a Karolina Kopiecka z I B otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy! Obydwie uczennice pod kierunkiem polonistki mgr Barbary Gnoińskiej przygotowały na konkurs prace literackie (opowiadania) na temat Współczesny człowiek uwikłany w sieci różnych uzależnień. Prace oceniało Jury w składzie: Przewodnicząca: Jolanta Dąbrowska – red. Gazety Radomszczańskiej oraz Członkowie: Aneta Dziwińska- kustosz MBP w Radomsku i Mariusz Siemiński –dziennikarz Radia Fiat. Organizatorami tego konkursu, jak co roku, byli: Komitet Organizacyjny XV Radomszczańskich Dni Rodziny, Miejska Biblioteka Publiczna i Gazeta Radomszczańska. W konkursie wzięło udział 37 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu radomszczańskiego.

Data publikacji: 2014-08-14 00:27:56,
Autor: Marzena Lora

DEBATA W JEDYNCE –
– „CO TO ZNACZY KOCHAĆ DZIECKO?”

28 maja w naszej szkole odbyła się debata będąca jedną z imprez tegorocznych XV Radomszczańskich Dni Rodziny. „Miłość jest podstawą związku pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Aby mogło ono w pełni rozwijać swój potencjał musi czuć, że rodzice je kochają i troszczą się o nie”. miłości rodziców do dzieci, tej właściwej i tej złej oraz sposobie jej okazywania dyskutowali uczniowie klas VI PSP oraz I – III PG nr 1. Debata została przygotowana i poprowadzona przez panie: Marzenę Lora, Anetę Pawelec, Bożenę Wieloch.

Duży baner 

Mały baner 

Imieniny  We wrześniu odbędą się:  Imieniny  * Zebrania organizacyjne  z rodzicami – wybór Rady Rodziców - 11 września * Akcja „Sprzątanie Świata” - 19 września *


Strona internetowa http://www.zsg1radomsko.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.

 menu
 Ważne informacje

Ważne informacjeINTERNETOWY
KONKURS HISTORYCZNY

POWSTANIE WARSZAWSKIE


Dyrekcja i nauczyciele
Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego nr 1
w Radomsku
serdecznie zapraszają uczniów szkoł gimnazjalnych z terenu powiatu radomszczańskiego do wzięcia udziału
w Internetowym Konkursie Historycznym
„Powstanie Warszawskie”,

który zostanie przeprowadzony
2 października 2014 r.
o godzinie 10:00.

Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu.
Pobierz regulamin konkursuWniosek o pomoc
w formie dofinansowania
zakupów podreczników

Pobierz plik
 Organizacja roku szkolnego

Mobilna Jedynka

25 sierpnia 2014 roku została uruchomiona mobilna wersja szkolnej strony internetowej. Opracowano ją dla smartphonów i tabletów. Jeżeli nasza główna strona została wyświetlona na twoim smartfonie lub tablecie to kliknij na link umieszczony poniżej i oglądaj naszą stronę w wygodniejszy sposób.M.ZSG1RADOMSKO.PL

 Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2014/2015Kalendarz
na rok szkolny

Spotkania
z rodzicami

Terminy egzaminów

Dni wolne od zajęć dydaktycznychPLAN LEKCJI


Obowiązuje
od 15.09.2014 r.

">Wykazy
podręczników
na rok szkolny
2014/2015

 

Pobierz pliki
Publiczne Gimnazjum nr 1

klasa I, klasa II, klasa III

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Oddział przedszkolny

klasy I-III

klasa IV, klasa V, klasa VIDzwonki na lekcje
i przerwy

KliknijProjekt edukacyjne
w roku szkolnym
2014/2015
Najważniejsze linki zewnętrzne

Najważniejsze linki zewnętrzneBiuletyn
Informacji PublicznejZNOSIMY BARIERY
OTWIERAMY
DRZWI KARIERYProgram Comenius

Współpraca z Lincoln

Cooperation with Lincoln

Family MattersOFICJALNA
STRONA MIASTA
Najważniejsze akty prawne

Najważniejsze akty prawne
i informacjeSTATUTY ZSG 1

Pobierz pliki

Statut PG1, Statut PSP1Procedury postępowania
w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1
w RadomskuSzkolny program
profilaktyczny
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1
w RadomskuProgram terapii logopedycznej uczniów
z zaburzeniem kinestezji artykulacyjnej w obrębie głosek dentalizowanychREKRUTACJA
DO KLAS I PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM NR 1
IM. JANA PAWŁA II

Pobierz formularz

Plik w formacie *.doc

Plik w formacie *.odp

Plik w formacie *.pdfWyniki egzaminów PG1 2011/2012

Wyniki egzaminów PG1 2012/2013

Wyniki egzaminów PG1 2013/2014Wyniki
ewaluacji zewnętrznej
r. szk. 2011/2012
   

Autor strony internetowej: Marek Biesiada, email: kontakt@zsg1radomsko.pl